Uzdot jautājumu

+


 • Uzņēmējdarbības vadība

  Bakalaurs

 • Tūrisma vadība

  Bakalaurs

 • Personāla vadība

  Bakalaurs

 • Tūrisma vadība

  Bakalaurs

 • Uzņēmējdarbības vadība

  Bakalaurs

 • Personāla vadība

  Bakalaurs

Uzņēmējdarbības vadība Tūrisma vadība Personāla vadība Tūrisma vadība Uzņēmējdarbības vadība Personāla vadība

EDU – tā ir jauna augstskola! 

 • Dibināta: 2011. gadā;
 • Atrodas: Rīgā, Latvija (Eiropas Savienība);
 • 2011. gada 13. jūlijā Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija licencēja studiju programmu “Tiesību zinātne”
 • 2011. gada 17. novembrī Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija licencēja studiju programmu “Datorzinātne”;
 • 2012. gada 18. decembrī Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija licencēja studiju programmas “Tūrisma vadība” un “Uzņēmējdarbības vadība”;
 • 2014.gadā 24. septembrī tika izsniegta licence studiju programmai “Personāla vadība”;
 • Piešķiramais grāds: bakalaurs;
 • Nodaļas: klātiene (dienas, vakara), neklātiene, tālmācība.

ETA kvalitātes vadības politika.

Mūsu mērķi: 

 • Moderno tehnoloģiju pielietošana studijuprocesā;
 • Kvalitatīva augstākā izglītība, kas atbilst augstākajiem Eiropas standartiem;
 • Studiju programmu, kuras atbilst pieprasījumam starptautiskajā darba tirgū, izveidošana, realizēšana un pastāvīga pilnveidošana;
 • Ārzemju studentu piesaistīšana;
 • Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem un arodbiedrībām;
 • Zinātniskās bāzes pilnveidošana;
 • Vienota biznesa attīstības un atbalsta centra (biznesa inkubators) izveide. Centra uzdevums ir sekmēt studentu zināšanu un iemaņu pilnveidošanu;
 • Pastāvīga studiju materiālu pilnveidošana;
 • Studentu aktīva iesaistīšana zinātniskajā darbā un studentu dzīvē.

Mēs piedāvājam: 

 • Augstāko izglītību latviešu, angļu vai krievu valodā;  
 • Garantētu darba praksi studiju laikā; 
 • Sapratīgu studiju maksu
 • Iespēju mācīties attālināti

Pēc EDU absolvēšanas students varēs:

 • Pielietot mācību laikā apgūtās zināšanas un pieredzi praksē;
 • Izstrādāt sava uzņēmuma attīstības stratēģiju;
 • Plānot un prognozēt uzņēmuma attīstību īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvā:
 • Organizēt uzņēmuma darbu;
 • Vadīt darba kolektīvu;
 • Strādāt individuāli vai komandā;
 • Plānot savu laiku;
 • Pārstāvētsavu uzņēmumu;
 • Runāt vismaz 2 svešvalodās;
 • Efektīvi pielietot informāciju tehnoloģijas.

Kā arī iegūt īpašības un iemaņas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības vadīšanai.

 

Mūsu sadarbības partneri: 

 • LBK (Latvija);
 • Biznesa augstskola “IPAG Business School” (Francija);
 • Augstskola “Higher School of Social Administration” (Polija);
 • Augstskola “International School of Business” (Īrija);
 • Sankt-Pēterburgas ekonomikas un vadības akadēmiska universitāte (Krievija);
 • Baltijas tūrisma un uzņēmējdarbības akadēmija (Krievija);
 • Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (Latvija);
 • Transporta un Sakaru Institūts (Latvija).